Sung Mo Kang

Electrical and Computer Engineering
Sung Mo Kang
Sung Mo Kang
Professor Emeritus

For more information

Dean Kang's Home Page at the University of California at Santa Cruz