Xiang Zhao

Electrical and Computer Engineering
Xiang  Zhao
Xiang Zhao
Graduate Student

Primary Research Area

  • Nanotechnology - Nano-photonics

Profile

Graduate Advisor

  • Xiuling Li (MS)
  • Xiuling Li (PHD)

Research Areas

Nano-photonics

Courses Taught